Профільне навчання у школі – крок до успіху у майбутньому
  • Коментарі запису:0 коментарів

Благо за всіх обставин залежить від дотримання двох умов:

одна з них – правильне з’ясування завдання та кінцевої мети

будь-якої діяльності; друга – пошук різних засобів,

що ведуть до кінцевої мети

Аристотель

        Профільне навчання – це вимога часу. Воно є одним із ключових напрямів модернізації й удосконалення системи освіти нашої держави й передбачає реальне й планомірне оновлення школи старшого ступеня, яка б найбільшою мірою враховувала інтереси, нахили і здібності, можливості  кожного учня. 

       Усі розуміють, що профільне навчання – це засіб професійного самовизначення учнів. Воно допоможе зважати на інтереси старшокласників, створювати умови для їх навчання з урахуванням власних потреб, здібностей і професійних планів, а також істотно підвищувати їх мотивацію до навчання.

       Ціль профільного навчання – це поглиблене вивчення обраних предметів, це можливість для школярів побудувати свій індивідуальний план навчання, це надання рівних умов для навчання, відповідно до бажання і здібностей, це підготовка школяра до навчання у вищому навчальному закладі.

       Мета профільного навчання української мови та літератури полягає у формуванні інтелектуально розвиненої, високоморальної, національно свідомої, духовно багатої мовної особистості, яка вільно володіє виражальними засобами сучасної української літературної мови, її стилями, різновидами, жанрами в усіх видах мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо), готова до подальшого професійно орієнтованого навчання і спроможна самостійно визначати цілі самонавчання, самовиховання, саморозвитку й діяльнісно реалізовувати їх.

       Профільне навчання української мови та літератури, крім розширення і поглиблення знань, удосконалення мовленнєвих умінь і навичок, покликане забезпечувати утримання стійкого інтересу до мови та літератури як засобу формування і вираження думок, спілкування з іншими людьми, розвиток інтелектуальних здібностей та орієнтацію на майбутню професію, здійснювати естетичне та етичне виховання учнів. Також передбачає вміння вільно, комунікативно доречно користуватися українською мовою в різних життєвих ситуаціях, насамперед у подальшому професійному спілкуванні, акумулювати в собі національні мовні традиції, комунікативну етику, поважати й шанувати мову свого народу.

       Профільне навчання української мови та літератури має забезпечити належний рівень готовності випускників до зовнішнього тестування, високий рівень опанування предмета і подальше його вивчення на належному рівні у вищому навчальному закладі.

       Згідно з вимогами Державного стандарту базової повної загальної середньої освіти кафедра вчителів української мови та літератури поставила перед собою завдання: сформувати в учнів високий рівень мовленнєвої і літературної компетентності. Ми прагнемо навчити учнів культурі української мови в побуті, транспорті, громадських місцях, навчити формувати свою особисту думку під час диспутів та дискусій. Особливу увагу звертаємо на чистоту мовлення. Уроки української мови та літератури проходять у нашій школі на високому рівні, кожен учитель викладається повністю, намагаючись дати учням якомога більше знань. Про те, як працюють вчителі-філологи, свідчать успіхи наших учнів: це переможці ІІ-го етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури, конкурсу знавців рідної мови ім. П.Яцика та І, ІІ і ІІІ місця на обласному конкурсі МАН.

       У нашому навчальному закладі профільне навчання  української мови та літератури впроваджується  з 2012-2013 н.р. (10-Б, 11-Б – вчитель Молотай Ю.Г.), що свідчить про усвідомлення значимості профільного навчання.  Серед важливих чинників профільного навчання є програмне забезпечення та наявність підручників даного рівня. Позитивним у роботі кафедри словесності є збереження наступності профіля навчання та створення умов для поглибленого вивчення української мови та літератури у 9-А, 8-А та 8-В класах. Вивчення української мови та літератури у цих класах забезпечують Яцина І.Г., Дорогончук О.М. та Старинська С.П. Щодо кадрового потенціалу, то варто відмітити, що вчителі, які викладають в цих класах, мають першу і вищу категорію, звання. Визначне місце у напрямі підтримки учнів поглиблених і профільних класів належить олімпіадам, творчим конкурсам, МАН.

Підсумком роботи щодо організації та ефективного впровадження профільного навчання з української мови та літератури  є ДПА та ЗНО навчальних досягнень учнів у 2013-2014 н.р.

Назва профілюу 11 класі Кількість учнів11-х класів, охопленихданим профілемЗа рік мають бали високогорівняЗа рік мають
бали достатнього
рівня
За рік мають
бали
середнього
рівня 
За рік мають
бали
початкового
рівня
Філологічний (українськамова та література19мова – 8 література-11мова – 9 література-7мова – 2 література- 10
175-200 балів150 -174 балів149 – 124 балівнижче 124 балів
4 учні -22%9 учнів – 50%4 учні -22%1 учень – 6%

       У 2013-2014 вступило до ВНЗ – 15 учнів, це 83 %. З них вступило до педагогічних  вузів – 5 учнів, що становить -28 %.

       Маючи достатню матеріально-технічну базу, професійних вчителів та діючу систему роботи з профільного навчання  НВК є одним з опорних навчальних закладів у Волочиському районі.

Вчитель української мови та літератури Молотай Ю.Г.

Залишити відповідь