Етика роботи на платформі комплексу G Suite for Education здобувачів освіти Волочиського НВК під час дистанційного навчання
 • Коментарі запису:0 коментарів

І. Загальні положення

1. Правила розроблені у відповідності до Закону України «Про освіту» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 38-39, ст.380), Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)», прийнятого ВРУ 17 грудня 2018 року,Статуту Волочиського НВК (нова редакція), Закону України «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», Декларації прав людини, Конвенції ООН про права дитини, Положення про Почесну грамоту, Грамоту та Подяку Волочиського навчально-виховного комплексу, «Про основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Положення про організацію роботи по охороні праці учасників навчально – виховного процесу затверджену Наказом Міністра освіти і науки України від 01.08.2011р. №563. Наказ про продовження навчання учнів 1-11 класів комплексу №202 від 23.04.2020

2. Правила установлюють основні норми поведінки роботи на платформі комплексу платформи G SuiteforEducation здобувачів освіти Волочиського НВК під час дистанційного навчання.

3. Правила розроблені з метою:

3.1. створення в закладі належних умов, що сприятимуть успішному навчанню кожного здобувача освіти, виховання особистості та повагу до її прав, розвитку культури поведінки особистості та її навичок, розвитку культури поведінки та навичок конструктивного спілкування, забезпечення дотримання норм охорони праці та безпеки життєдіяльності під час освітнього процесу, позакласної та позашкільної діяльності учнів під час дистанційного навчання

3.2. формування в здобувачів освіти навиків виконання вимог освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримання принципу академічної доброчесності, та досягнення результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

3.3. дотримання законодавства, моральних, етичних норм (щодо поваги гідності, прав, свобод та законних інтересів всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм);

3.4. дотримання установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за його наявності).

3.5. дійсні правила розміщені на сайті Закладу.

3.6. Дійсні правила є локальним нормативним актом, що регламентує діяльність закладу освіти. Правила розробляються та погоджуються педагогічною радою, узгоджуються з Радою комплексу, учнівським комітетом та затверджуються керівником Закладу.

4. Етика роботи на платформі комплексу G SuiteforEducation базується на основі взаємоповаги усіх учасників навчально – виховного процесу, дотримання правил внутрішкільного розпорядку та статуту навчального закладу.

ІІ. Загальні правила етики

 1. Забороняється використовувати комп’ютер з метою шкоди іншим особам (створення шкідливих програм, знищення чужої інформації іншим способом і т.п.), навмисне нанесення збитків іншим особам або платформі комплексу G SuiteforEducation;
 2. Забороняється втручатись в роботу платформи комплексу G SuiteforEducation(наприклад, несанкціонований доступ до облікових записів і інформаційних джерел, інше); створювати перешкод і втручатися в роботу інших користувачів комп’ютерних мереж (неетично запускати програми для стеження за роботою користувача або іншої дії на його роботу);
 3. не користуватися файлами, не призначеними для вільного використання (подібна поведінка рівносильна читанню чужих листів або щоденників. Це ж відноситься і до читання чужої електронної пошти);
 4. Не використовувати комп’ютер для злодійства (будь-яка власність повинна бути недоторканою в інформаційному світі так само, як і в світі реальному);
 5. Забороняється розповсюдження інформації, принижуючої честь і гідність інших користувачів платформи комплексу G SuiteforEducation; використовувати комп’ютер для поширення помилкової інформації (тому неприпустимо публікувати недостовірні факти або, тим більше, наклепницькі відомості);
 6. Не привласнювати чужу інтелектуальну власність, дотримуватися академічної доброчесності;
 7. Думати про можливі суспільні наслідки дій які ви здійснюєте на платформі;
 8. Не допускається здійснення спроб несанкціонованого доступу до ресурсів платформи, проведення чи участь в мережевих атаках чи проникненнях
 9. Забороняється розголошувати видані користувачеві логін та пароль для підключення до платформи комплексу G SuiteforEducation;
 10. Категорично забороняється вживання нецензурних, образливих слів, непристойних виразів жестів.
 11. Забороняється фальсифікація своєї ІР-адреси ( наприклад з використанням додатків з VPN).
 12. Забороняється використання неіснуючих зворотнiх адрес під час відсилання електронних листів.
 13. Якщо здобувач освіти став свідком кібербулінгу на платформі, передусім він може розказати про це батькам, вчителю, психологу або безпосередньо директору, написати в службу техпідтримки на сайті закладу.
 14. Здобувачі освіти зобов’язані “повідомляти керівництво закладу освіти про факти кібербулінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб”;
 15. Здобувачі освіти мають бути ввічливими у спілкуванні з всіма вчителями, учнями на платформі комплексу G SuiteforEducation

ІІІ. Правила поведінки на дистанційному уроці в синхронному режимі під час роботи в Meet

 1. Уроки проводяться згідно затвердженого розкладу уроків.
 2. На початок уроку здобувачі освіти повинні мати на підручник з предмета, зошит, при необхідності інше навчальне й канцелярське приладдя. Предмети, речі, що не стосуються уроку, не повинні лежати на столі (парті), відволікати здобувача освіти від уроку.
 3. Урок проходить під керівництвом учителя, і здобувачі освіти зобов’язані виконувати всі його вимоги. Під час уроку школярі повинні сидіти рівно, уважно слухати викладача, вести всі необхідні записи в зошиті.
 4. Під час уроку не можна шуміти, відволікатися самому і відволікати інших однокласників від занять розмовами, іграми, справами, що не стосуються уроку. Спілкування повинно бути ввічливим.
 5. Якщо здобувач освіти хоче поставити запитання вчителю або іншому здобувачеві освіти, відповісти на запитання, висловити свою думку, робить запис у чаті. Здобувачеві освіти мають право під час уроку ставити запитання, висловлювати свої думки з приводу теми уроку. Не слід відходити від теми уроку (конференції).
 6. Не варто писати повідомлення, які не можна сказати при особистому спілкуванні.
 7. Не варто проявляти зайву активність, повинна бути можливість висловитися і в інших опонентів.
 8. Набираючи повідомлення, не варто включати CapsLock, заголовні літери в тексті створюють емоційне підсилення, яке інколи прирівнюється до крику.
 9. Неприпустиме розміщення в будь-якій конференції статті, котра містить вкладені файли, окрім випадків, коли вкладення явно дозволені правилами такої конференції чи таке розміщення було попередньо узгоджене з організатором такої конференції.
 10. Здобувачі освіти зобов’язані знати і дотримуватися правил техніки безпеки як під час уроків, так і після їх закінчення.

ІV. Відповідальність здобувачів освіти

 1. За невиконання або порушення Етики роботи на платформі комплексу G SuiteforEducationта інших та інших локальних нормативних актів з питань організації та здійснення освітньої діяльності до учнів можуть бути застосовані заходи дисциплінарного стягнення:

– усне зауваження, та повідомлення батьків про порушення Етики роботи на платформі комплексу G SuiteforEducation

а) діяння, передбачене частиною першою статті 173 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню», вчинене малолітніми або неповнолітніми особами віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років, – тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від п’ятдесяти до станеоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин;

б) діяння, передбачене частиною другою статті 173 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню, вчинене малолітньою або неповнолітньою особою віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років, – тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин.

V. Заключні положення

1. Етика роботи на платформі комплексу G SuiteforEducation діє в межах освітнього процесу і поширюється на всі заходи за участю здобувачів освіти та інших учасників освітнього процесу закладу.

Залишити відповідь